เราเป็นคลินิกปลูกผมแห่งแรกในประเทศไทย

ดีเฮชที คลินิก เปิดทำการผ่าตัดปลูกผมโดยใช้เทคนิค Refined Follicular Unit มามากกว่า 25 ปีโดย แพทย์ และพยาบาลผู้มีประสบการณ์ยาวนาน เพื่อให้แต่ละขั้นตอนของการปลูกผม ตั้งแต่การวาดแนวผม การเลือกรากผมที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและเป็นธรรมชาติที่สุดสำหรับคนไข้ของเรา

บริการของเรา


รางวัล “Golden Follicle Award 2010”
จาก สมาคมแพทย์ปลูกผมนานาชาติ สำหรับแพทย์ปลูกผมที่มีผลงานดีเด่นที่สุดในโลกแห่งปี 2553
ณ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตุลาคม 2553

รางวัล “ASIAN FOLLICLE AWARD”
จากการ ประชุมสมาคมแพทย์ปลูกผมแห่ง อาเซี่ยน ครั้งที่ 2 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
พฤษภาคม 2555

รางวัล “The Award of Special Contribution of China Hair Transplant Industry, 2017”
จากการประชุม สมาคมแพทย์ปลูกผมจีน ครั้งที่ 2 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
พฤษภาคม 2560