การปลูกขนหน้าอก

การปลูกขนหน้าอก

การปลูกขนหน้าอก เป็นที่นิยมในชาวเอเชียตะวันออก เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เนื่องจากคนเอเชียตะวันออกมักไม่มีขนหน้าอก เหมือนเช่นผู้ชายชาวตะวันออก บางคนจึงต้องการ มีขนหน้าอก เพื่อเพิ่มความรู้สึกของความเป็นชาย ดังเช่นผู้ชายชาวยุโรป หรือ ตะวันออกกลาง

นอกจากนี้ใน ผู้ชายที่มีคนหน้าอกแต่มีจำนวนน้อย หรือบาง และต้องการมีขนหน้าอกที่หนาแน่นขึ้น ก็สามารถปลูกเพิ่มเติมได้

การปลูกขนหน้าอกสามารถทำได้ โดยการย้ายรากผมจากศีรษะด้านหลังมาปลูกยังบริเวณหน้าอกที่ต้องการ ซึ่งสามารถทำได้ ทั้งสองวิธี คือ FUT (Follicular unit transplantation) และวิธี FUE (Follicular Unit Extraction)