Dr.Pasu Piamphongsant, MD

Dr.Pasu Piamphongsant, MD

นายแพทย์ ภาสุร์ เปี่ยมพงศ์สานต์

Education

 •  แพทยศาสตร์บัณฑิต (M.D.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Doctor of Medicine (M.D.), Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Postdoctoral Education

 •  วุฒิบัตรตจวิทยา (โรคผิวหนัง), สถาบันโรคผิวหนัง
  Diplomate Thai Board of Dermatology, / Medical Council of Thailand
 • Fellowship Training in Hair Restoration Surgery, The International Society of hair Restoration Surgery (ISHRS)

Published study and poster presentation

 • Piamphongsant, P. et al, The P&P Hairline Laser: A Novel Hands-Free Laser-Assisted Hairline Device for Hair Restoration Surgery, Hair Transplant Forum Int’l. 2021; 31(5):174-176.
 • T, Pasu Piamphongsant. P, Pathomvanich. D, Risk Factors and Prognosis of Folliculitis at Recipient Sites Following Hair Restoration Surgery, Hair Transplant Forum Int’l. 2020; 30(3):85-88
 • Piamphongsant, P. et al, Rapid and Accurate Digital Measurement of the Recipient Area in Hair Transplantation Using a Tablet Application, Hair Transplant Forum Int’l. 2019; 29(6):228-230.
 • P, Chawvavanich. P, Ungpakorn. R, The correlation of tinea corporis or tinea cruris with symptomatic and asymptomatic tinea pedis and onychomycosis. Thai J Dermatol. 2012 ; 27(4): 260-72
 • P, Kampirapap. K, Progressive Symmetrical Erythrokeratoderma: a single case report. Thai J Dermatol. 2011; 26(4): 214-18.

Invited speaker

 • Topic: Hands-Free Hairline Device in Hair Transplantation, TSHRS WEBMINAR Hair Transplantation Surgery on 26th February 2022, Bangkok, Thailand.

Interview

 • สัมภาษณ์สดรายการ Health Talk, Health Tech by RELIFNOW “ เรื่องต้องรู้ ก่อนปลูกผม
  ทางเลือกของคนผมร่วง ศีรษะล้าน” วันอังคารที่ 19 เมย. 2565
 • ร่วมให้ความรู้ทางการแพทย์รายการถกไม่เถียง ในประเด็น “ ผมร่วงหลังยืดผม “ วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565