4 ขั้นตอน รักษาแบบ PRP (Platelet-Rich Plasma) มีอะไรบ้าง?

PRP (Platelet Rich Plasma) เป็นอีกหนึ่งเทคนิคการช่วยรักษาปัญหาผมบาง ผมร่วง ด้วยวิธีการสกัดเลือดของผู้ป่วยนำมาฉีดบริเวณหนังศีรษะ เพื่อกระตุ้นเซลล์รากผมที่เคยหยุดทำงานให้กลับมาสร้างผมขึ้นใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนการฉีด PRP

1. แพทย์จะทำการเก็บเลือดของผู้ป่วยที่จะนำมาฉีดประมาณ 15 – 30 сс

2. เลือดที่เก็บไว้จะถูกวางไว้ในเครื่องหมุนเหวี่ยงสาร (Centrifuge) เพื่อแยกเกล็ดเลือดออกเป็นรูปแบบของ PRP ที่จะนำมาใช้ในการฉีด

3. ทำความสะอาดบริเวณหนังศีรษะ

4. ฉีดยาชาบริเวณส่วนที่ต้องการฉีด

5. ทำการฉีด PRP ลงบริเวณหนังศีรษะที่ต้องการกระตุ้นเซลล์รากผม

นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนการปฏิบัติตัวหลังฉีด PRP ซึ่งควรที่จะงดกิจกรรมการออกกำลังกายหรืองดการดื่มแอลกอฮอล์ไปก่อน ห้ามสระผมและโดนน้ำประมาณ 1 วัน หลังทำ PRP

ในส่วนของผลลัพธ์ของการทำ PRP จะเกิดการกระตุ้นให้เกิดการสร้างเส้นเลือด และการแบ่งตัวของเซลล์ ทำให้มีเส้นเลือดไปเลี้ยงเซลล์มากขึ้นและถูกกระตุ้นให้มีการสร้างเส้นผมมากขึ้น ทำให้เส้นผมงอกมากขึ้น ผมมีความหนาขึ้น โดยจะต้องฉีดเดือนละ 1 ครั้ง อย่างน้อย 3 ครั้งขึ้นไป เพื่อดูการตอบสนองในช่วงแรก หากพบว่า ผลลัพธ์ตอบสนองดี สามารถปรับมาเป็นการฉีดต่อเนื่องทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี

ราคาการทำ PRP ที่ DHT Hair Clinic 15,000.- /ครั้ง

สำหรับใครที่มีปัญหาเส้นผม สามารถนัดคิวเข้ามาปรึกษาคุณหมอเพื่อทำการประเมิน และออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคลได้เลยนะคะ

————————————–

DHT Hair Clinic ปลูกผมโดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเส้นผม ได้รับอเมริกันบอร์ด (American Board of Hair Restoration Surgery), Fellowship Training Program ของสมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ (International Society of Hair Restoration Surgery, ISHRS)

.

โทรศัพท์นัดคิวปรึกษาได้ที่

Tel : 02 619 0351