เพราะอะไรรากผมบริเวณ Safe Donor Area ถึงปลูกผมแล้วได้ผลลัพธ์ดีที่สุด ?

สำหรับการปลูกผมถาวรเราทราบกันดีแล้วว่า เส้นผมที่นำมาใช้ในการปลูกคือเส้นผมที่ได้มาจากผู้เข้ารับการปลูก ซึ่งเป็นเส้นผมที่อยู่บริเวณที่เรียกว่า “ Safe Donor Area ” เป็นส่วนที่ศัลย์แพทย์ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการปลูกผม แล้ว Safe Donor Area คืออะไร ? ทำไมจึงเป็นรากผมที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด ?

Safe Donor Area เป็นผมที่อยู่บริเวณท้ายทอย และด้านข้างของศีรษะ โดยเป็นรากผมที่มีความแข็งแรงที่สุด ที่เหมาะสมสำหรับนำมาใช้ในการปลูกและมีโอกาสคงอยู่ถาวรมากที่สุด เพราะในส่วนผมที่อยู่เหนือขึ้นไปจะเรียกว่า High Risk of Thinning Area เป็นผมที่มีโอกาสที่จะบางได้ในอนาคต จึงไม่นิยมนำมาใช้สำหรับการปลูกผมถาวร

ความเสี่ยงสำหรับการใช้รากผมที่ไม่มีความแข็งแรงนำมาใช้ในการปลูก อาจเป็นการนำเส้นผมส่วนนั้นนำมาใช้โดยเสียเปล่าเพราะมีความเสี่ยงที่จะหลุดร่วงได้ในอนาคต ซึ่งรากผมที่ถูกนำมาใช้ปลูกนั้นมีจำนวนค่อนข้างจำกัด เฉลี่ยแล้วประมาณ 5,000 – 15,000 กราฟ ซึ่งเป็นจำนวนที่แตกต่างขึ้นอยู่กับแต่ละคน การป้องกันในจุดนี้คือเหตุผลว่าทำไมการเลือก รากผมบริเวณ Safe Donor Area จึงให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนั่นเอง

สำหรับใครที่มีปัญหาเส้นผม สามารถนัดคิวเข้ามาปรึกษาคุณหมอเพื่อทำการประเมิน และออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคลได้เลยนะคะ


DHT Hair Clinic ปลูกผมโดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเส้นผม ได้รับอเมริกันบอร์ด (American Board of Hair Restoration Surgery), Fellowship Training Program ของสมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ (International Society of Hair Restoration Surgery, ISHRS)

โทรศัพท์นัดคิวปรึกษาได้ที่

Tel : 02 619 0351