เทคนิค “การปลูกผมแบบผสมผสาน” ดีอย่างไร?

การปลูกผมด้วย FUT + FUE คือการรวมเอาข้อดีทั้งหมดของเทคนิคการปลูกผมทั้งแบบ FUE และ FUT ไว้ในขั้นตอนเดียว ซึ่งรวมเอาทั้งสองวิธีเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในกรณีที่ไม่สามารถใช้เทคนิคการรักษา FUE หรือ FUT เทคนิคใดเทคนิคนึงได้ ดังนั้นความจำเป็นในการใช้ทั้งสองเทคนิคร่วมกันจึงทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับคนที่มีปัญหาศีรษะล้าน

โดยประโยชน์ของการปลูกผมด้วยเทคนิคนี้คือนำจุดเด่นของ FUE ที่เหมาะสำหรับคนที่มีศีรษะล้านบริเวณเล็กจนถึงปานกลาง และ FUT ที่เหมาะสำหรับคนที่มีบริเวณศีรษะล้านเป็นบริเวณกว้าง นำมาใช้ในการรักษา ด้วยการผสมผสานของทั้งสองเทคนิค ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ช่วยปกปิดบริเวณผมร่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมด้วยการเจริญเติบโตของเส้นผมที่มีความหนาแน่นสูง และช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถดึงกราฟต์ได้ตั้ง 4,000 กราฟ ขึ้นกับความหนาแน่นผมของคนไข้ เพื่อมาใช้ในการปลูกให้ได้ผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

สำหรับใครที่มีปัญหาเส้นผม สามารถนัดคิวเข้ามาปรึกษาคุณหมอเพื่อทำการประเมิน และออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคลได้เลยนะคะ


DHT Hair Clinic ปลูกผมโดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเส้นผม ได้รับอเมริกันบอร์ด (American Board of Hair Restoration Surgery), Fellowship Training Program ของสมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ (International Society of Hair Restoration Surgery, ISHRS)

โทรศัพท์นัดคิวปรึกษาได้ที่

Tel : 02 619 0351