วิธีคำนวณกราฟท์ปลูกผม ฉบับ DHT Hair Clinic

จำนวนกราฟท์จะขึ้นอยู่กับบริเวณพื้นที่ที่ผมบาง, ผมที่ยังมีอยู่,​ แนวผมแบบใหม่ที่คนไข้ต้องการ และคุณภาพของผมบริเวณท้ายทอยที่แพทย์จะนำมาปลูกในบริเวณนั้น

แต่หากไม่มีผมในบริเวณที่ต้องการปลูกเลย คนไข้ควรปลูกถาวรจำนวนคร่าว ๆ ประมาณ 40 – 50 กราฟท์ ต่อ 1 ตารางเซนติเมตร แต่หากบริเวณที่ต้องการปลูกของคนไข้มีผมอยู่บ้าง จำนวนกราฟท์ที่จำเป็นต้องปลูกก็จะน้อยลงตามลำดับ

ทั้งนี้ทั้งนั้น การประเมินจำนวนกราฟท์แต่ละพื้นที่เป็นการประเมินคร่าว ๆ เบื้องต้นเท่านั้น *จำนวนกราฟท์ที่ต้องใช้ปลูกจริง จะขึ้นอยู่กับบริเวณที่คนไข้ต้องการปลูก บวกกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นคนประมาณจำนวนอีกครั้งตามความเหมาะสมของบริเวณนั้น ๆ

สำหรับใครที่มีปัญหาเส้นผม สามารถนัดคิวเข้ามาปรึกษาคุณหมอเพื่อทำการประเมิน และออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคลได้เลยนะคะ


DHT Hair Clinic ปลูกผมโดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเส้นผม ได้รับอเมริกันบอร์ด (American Board of Hair Restoration Surgery), Fellowship Training Program ของสมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ (International Society of Hair Restoration Surgery, ISHRS)

โทรศัพท์นัดคิวปรึกษาได้ที่

Tel : 02 619 0351