ผู้บุกเบิกวงการปลูกผมในไทยให้ก้าวไกลระดับนานาชาติ

นพ. ดำเกิง ปฐมวาณิชย์

กรรมพันธุ์​ สภาพแวดล้อม อาการข้างเคียงของโรค อาหาร หรือสารเคมี คือสาเหตุของปัญหา ผมบาง ผมขาดหลุดร่วง ซึ่งสิ่งเหล่านี้นำมาสู่การสูญเสียความมั่นใจ ‘นพ. ดำเกิง ปฐมวาณิชย์’ ถือเป็นมือหนึ่งระดับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านปลูกผม

นพ.ดำเกิงเป็นผู้บุกเบิกนำเอาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปลูกผมจากอเมริกาเข้ามาเมืองไทย ได้รับรางวัลสูงสุดจากสมาคมแพทย์ปลูกผมนานาชาติ ISHRS Golden Follicle Award เป็นคนแรกและคนเดียวในเอเชีย มีผลงานวิจัยทางการปลูกผม รวมถึงการเขียนตำราการปลูกผมจำนวนมาก และยังเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ปลูกผมนานาชาติ

นอกจากนี้คุณหมอดำเกิงยังดำรงตำแหน่งสำคัญอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อตั้ง และเป็นประธานสมาคมแพทย์ปลูกผมแห่งประเทศไทยและเอเชีย ประธานในการจัดประชุมแพทย์ปลูกผมแห่งเอเชียมาแล้ว 3 ครั้งที่เมืองไทย และจะมีการจัดประชุมครั้งที่ 7 ที่เมืองไทยอีกครั้ง ในเดือนกรกฎาคม ปี 2023 และประธานร่วมในหัวข้อของการปลูกผมในการจัดประชุม World Congress of Dermatology, Singapore, 2023

นพ. ดำเกิง ปฐมวาณิชย์ ผู้อำนวยการ ดี เอช ที คลินิกเวชกรรม คลินิกปลูกผมแห่งแรกในประเทศไทย