“ผู้ชาย” กับ “ผู้หญิง” ศีรษะล้านต่างกันยังไง

ผู้ชาย

ลักษณะศีรษะล้านของผู้ชายเกิดได้หลายแบบ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของคน ๆ นั้นไปเลยก็มี ซึ่งคนโบราณแบ่งลักษณะศีรษะล้านไว้ 7 ประเภท คือ

1. ทุ่งหมาหลง – จะมีผลเฉพาะด้านข้างและตีนผมด้านหลังเท่านั้น 

2. ดงช้างข้าม – ศีรษะล้านเป็นทางจากหน้าปากไปถึงเกือบท้ายทอย 

3. ง่ามเทโพ – ศีรษะจะล้านเข้าไปทั้งสองข้างบริเวณหน้าผาก 

4. ชะโดตีแปลง – ศีรษะล้านกลางกระหม่อม 

5. แร้งกระพือปีก – คล้าย ๆ ง่ามเทโพ แต่เถิกลึกเข้าไปจนโอบรอบกระหม่อมและบรรจบกัน

6. ฉีกขวานฟาด – คล้ายกับทุ่งหมาหลงแต่บริเวณด้านบนศีรษะยังคนมีเส้นผมบาง ๆ อยู่ 

เพศหญิง 

ลักษณะผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้านของผู้หญิงส่วนใหญ่จะเริ่มจากบริเวณกลางศีษะ ส่วนผมด้านหน้าจะไม่ถอยร่นจนหน้าผากเถิกเหมือนของผู้ชาย แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 

1. ผมบางจะเริ่มจากบริเวณรอยแสกของเส้นผม 

2. ผมบางมากขึ้นจนเห็นหนังศีรษะเป็นพื้นที่กว้าง 

3. ผมบางมากจนเห็นหนังศีรษะชัดเจนเป็นวงกว้าง 

ความแตกต่างที่เห็นได้ชัด 

ผู้หญิงที่มีปัญหาผมร่วงจะเริ่มจากบริเวณรอยแสกของผม และค่อย ๆ บางลงแบบขยายวงกว้าง ส่วนผู้ชายจะเริ่มถอยร่นจากบริเวณหน้าผาก และบริเวณกลางศีรษะและมีโอกาสที่จะล้านได้ทั้งหมด