Hair Transplantation to Conceal the Scar and Hair Loss From Facial Cosmetic Surgeries

Hair Transplantation to Conceal the Scar and Hair Loss From Facial Cosmetic Surgeries

สำหรับผู้ที่ได้รับการผ่าตัดดึงหน้าผาก หรือ ขมับ หลังจากการผ่าตัดในบางรายอาจเกิดแผลเป็น หรือผมหายไปเป็นหย่อมๆ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ จนต้องพยายามปกปิดโดยการใช้ดินสอเขียนคิ้วตกแต่งอำพรางรอยแผลเป็นที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการที่ค่อนข้างยุ่งยาก สิ้นเปลืองเวลาในแต่ละวัน แต่ทั้งนี้ เราสามารถแก้ไขบริเวณที่มีปัญหาแผลเป็นและผมบางเหล่านี้ได้โดยวิธีการปลูกผม ซึ่งสามารถทำได้ ทั้งสองวิธี คือ FUT (Follicular unit transplantation) และวิธี FUE (Follicular Unit Extraction)