การสักลงบนหนังศีรษะ

การสักลงบนหนังศีรษะ

SMP (Scalp MicroPigmentation) คือการสัก ลงบนหนังศีรษะ โดยการใช้เครื่องมือ เข็ม และ สีที่ผลิตมาสำหรับการสักบนหนังศีรษะ เท่านั้น ซึ่งเข็มที่ใช้ในการสักจะใช้เพียงครั้งเดียวและทิ้ง ไม่มีการนำกลับมาใช้ซ้ำ สำหรับวิธีการสักนั้น แพทย์จะทำการฝังสีลงบนหนังศีรษะ เป็นดอทหรือจุดเล็กหลายๆจุดเพื่อเลียนแบบรากผม ทำให้มองดูคล้ายกับตอผมจริงๆตามธรรมชาติ และสีที่ทำการสักลงไปนั้น จะสามารถคงทน ติดอยู่บนหนังศีรษะได้นานประมาณ 2-5 ปี โดยหากสีที่ทำการสักมีความซีด จาง ลง จะต้องกลับมาลงสี ด้วยการสักเพิ่มเติม

ข้อบ่งชี้ในการสักลงบนหนังศีรษะ

  1. สามารถทำได้ในผู้ที่มีแผลเป็นบริเวณศีรษะด้านหลัง ที่เกิดจากการย้ายรากผมออกไปเพื่อทำการปลูกผม ทั้งวิธี FUT (Follicular unit transplantation) และวิธี FUE (Follicular Unit Extraction)
  2. สำหรับผู้ที่มีผมบาง หรือ สักทั่วหนังศีรษะได้

โดยทางคลินิกของเรา จะแนะนำเป็นพิเศษ สำหรับผู้ที่มีแผลเป็นจากการปลูกผม หรือผู้ที่มีผมบาง