การปลูกผมด้วยวิธีตัด

การปลูกผมด้วยวิธีตัด

ผมที่จะนำมาปลูกนั้นจะนำมาจากหนังศีรษะทางด้านหลังใบหูบริเวณท้ายทอยโดยศัลยแพทย์จะตัดหนังศีรษะออกมาเป็นชิ้นแล้วนำมาตัดแยกให้เป็นหน่วยรากผม(กราฟ) โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อลดอัตราเสียหายของรากผม จำนวนเส้นผมที่นำมาปลูกจึงได้มากที่สุด ในการตัดหนังศีรษะ แพทย์จะใช้เทคนิคพิเศษที่เรียกว่าการตัดแบบเปิด (open technique) ซึ่งเป็นการตัดหนังศีรษะภายใต้ แว่นขยาย ทำให้เกือบจะไม่มีการสูญเสียรากผมเลย เทคนิคนี้ได้ถูกคิดค้นและพัฒนา โดย นพ. ดำเกิง ปฐมวาณิชย์ หลังจากได้นำเสนอเทคนิคนี้ในที่ประชุมระดับโลกในปีค.ศ. 1997 ต่อมาจึงมีการยอมรับกันอย่างแพร่หลายอย่างไรก็ตามการใช้เทคนิคนี้จำเป็นต้องใช้ฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์เป็นอย่างมาก

เมื่อได้หนังศีรษะมาแล้วจะทำการตัดแยกเป็นหน่วยรากผมเนื่องจากรากผมมีขนาดเล็กมากการตัดด้วยตาเปล่าจึงไม่สามารถให้ผลลัพธ์ เต็มที่เมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์มาช่วยในการตัดแยกรากผมแล้วก็สามารถลดการสูญเสียรากผมจากขั้นตอนนี้ได้อย่างมาก และเพื่อลดการสูญเสียรากผมจากการปล่อยทิ้งไว้นอกร่างกายนานเกินไปจึงจำเป็นต้องใช้กำลังบุคคลากร จำนวนมากเพื่อช่วยในการตัดแยกฯดังกล่าว ขั้นตอนต่อไป แพทย์ จะนำรากผมที่เป็นหน่วยย่อย ไปปักที่บริเวณที่ต้องการบนศีรษะขั้นตอนการปักนี้ก็ต้องใช้ ทักษะฝีมือเช่นกันเพื่อไม่ให้เป็นการทำร้ายทั้งรากผมที่จะนำมาปลูกและรากผมเดิมที่ยังมีอยู่ การปักก็ยังต้องคำนึงถึงรูปแบบทรงผมของผู้รับบริการจึงนับได้ว่าการผ่าตัดปลูกผมเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในคราวเดียวกัน ทางคลินิกได้พัฒนาบุคลากรที่มีฝีมือและความรู้ความสามารถตลอดจนประสบการณ์อันยาวนาน จนได้มาตรฐานเพื่อให้ทุกขั้นตอนมีประสิทธิภาพ ถึงขนาดสามารถปลูกได้มากกว่า 5000 กราฟในครั้งเดียว

นอกจากนี้ ดีเฮชทีคลินิกยังได้ใช้วิธีการเย็บปิดแผล ที่หนังศีรษะ โดยวิธี Trichophytic Closure ทำให้เส้นผมสามารถงอกขึ้นทับรอยแผลเป็น ซึ่งถูกคิดค้นโดยศัลยแพทย์ชาวออสเตรเลียและชาวฝรั่งเศส คือ Dr. M. Marzolaและ Dr. Frechet ในปี ค.ศ. 2005 วิธีนี้นอกจากแผลเป็นจะเป็นเส้นบางแล้ว ยังมีผมปกติงอกขึ้นแซมทับกลบร่องรอยบาดแผลได้ดีมากอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผมที่ยังมีรากอยู่สามารถแทงทะลุแผลเป็นขึ้นมาได้

ในการผ่าตัด แพทย์จะใช้ยาชาเฉพาะที่เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องใช้ยาสลบ อาจมีการให้ยาคลายความเครียดเพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย แต่ไม่ถึงกับหลับไม่รู้ตัว มีการฉีดยาชาที่ด้านหลังหนังศีรษะในตอนแรกเพื่อตัดหนังและอีกครั้งที่หน้าผากเพื่อทำการปลูก(ในกรณีที่ปลูกเฉพาะ ด้านหลังหรือตรงขวัญอาจไม่จำเป็นต้องฉีดทางด้านหน้า) จะรู้สึกเจ็บเล็กน้อยเมื่อเข็มผ่านผิวหนังแต่ต่อมาก็จะชาในทันที ยาชานี้มีฤทธิ์อยู่ได้ประมาณสองชั่วโมงดังนั้นจะมีการฉีดยาเติมทุกสองชั่วโมงจนเสร็จการผ่าตัด แต่การฉีดยาในครั้งต่อๆไป ผู้รับบริการจะไม่มีความรู้สึกเจ็บใดๆทั้งสิ้น เมื่อผู้ป่วยรู้สึกชาแล้ว ก็จะทำการฉีดน้ำเกลือผสมยาลดบวมทั้งบริเวณด้านหลังที่จะตัดหนัง และด้านหน้าที่จะทำ การปลูก ทั้งนี้เพื่อห้ามเลือด ลดการบวม และทำให้ช่องว่างระหว่างรูขุมขนขยายห่างกัน เพื่อทำให้การปลูกผมทำได้สะดวกมากขึ้น