การปลูกถ่ายเส้นผมด้วยวิธี ตัดและเจาะร่วมกันในครั้งเดียว

การปลูกถ่ายเส้นผมด้วยวิธี ตัดและเจาะร่วมกันในครั้งเดียว

ในอดีตการปลูกผมจะทำได้ครั้งละไม่มาก ดังนั้นอาจต้องทำหลายครั้งจนกว่าจะบรรลุผลลัพธ์ตามลักษณะที่ต้องการ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ใช้ฝีมือ ใช้ความละเอียด และใช้เวลานาน ดังนั้นการมีบุคลากรที่มีฝืมือและความสามารถจำนวนมาก จะช่วยร่นระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้น ดีเฮชที คลินิก มีบุคลากรที่ช่วยในการผ่าตัดถึง 14 คน จึงสามารถทำการผ่าตัดปลูกผมได้มากถึง 5,000 ถึง 6,000 กราฟ ในคราวเดียวได้ ผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าพอใจ เพราะเพียงครั้งเดียวก็สามารถดูดีได้โดยไม่ต้องเสียเวลากลับมาผ่าตัดหลายครั้ง แต่ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพหนังศีรษะและสภาวะของแต่บุคคลด้วย