การปลูกถ่ายเส้นผมด้วยวิธีเจาะ

การปลูกถ่ายเส้นผมด้วยวิธีเจาะ

ในระยะเวลาประมาณ20 ปีที่ผ่านมา วิธีการย้ายรากผมมาปลูก นั้น ได้พัฒนาการรูปแบบวิธีการย้ายรากผม ขึ้นมาใหม่ โดยการใช้เครื่องมือขนาดเล็ก เจาะลงบนหนังศีรษะและดึงผมออกมาตามกลุ่มผม ทีละกลุ่ม เช่น 1เส้น 2 เส้น หรือ 3-4เส้น ขึ้นอยู่กับชนิดของกลุ่มผมที่มีอยู่ในบริเวณศีรษะด้านหลัง เราเรียกวิธีการนี้เรียกว่า FUE (Follicular Unit Extraction)

ซึ่งถือได้ว่า ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน

เส้นผมหรือรากผมที่จะย้ายมาปลูกโดยวิธีนี้ ในกรณีเป็นผู้ที่มีผมด้านหลังบาง หรือ มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการย้ายรากผมมาปลูกนั้น แพทย์จะแนะนำให้ เลือกขนจากส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย มาปลูกร่วมกับผมในส่วนที่ต้องการได้ โดยจะเลือกจาก หนวด เป็นอันดับแรก เนื่องจากมีอัตราการเติบโต ที่ดีกว่า ขนในส่วนอื่น ๆ เช่น ขนหน้าอก หลัง หรือท้อง และแผลเป็นที่เกิดจากย้ายหนวดออกไปแล้วนั้น จะมีขนาดเล็ก แตกต่างจากแผลเป็นที่เกิดจากย้ายขนบริเวณหน้าอก ที่มีโอกาสเกิดแผลเป็นนูน ผิวหนังไม่เรียบเนียนสวยงามเช่นเดิมได้ง่าย