การปลูกคิ้วต้องใช้กี่กราฟ ?

จำนวนกราฟสำหรับใช้ในการปลูกคิ้วมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น พื้นที่สำหรับการปลูก ขนาด และรูปทรงของคิ้ว ซึ้งจำนวนกราฟที่ต้องใช้ในการปลูก ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของคิ้วที่มีอยู่เดิมรวมไปถึงความหนาและรูปทรงของคิ้วใหม่ที่ต้องการ

แต่โดยเฉลี่ยแล้วการปลูกคิ้วต้องใช้กราฟโดยประมาณ 150 – 300 กราฟสำหรับการปลูกคิ้วในแต่ละข้าง เพื่อให้ได้คิ้วที่สมบูรณ์และดูเป็นธรรมชาติแต่วิธีที่ดีที่สุด

สิ่งที่สำคัญที่สุดในส่วนของการกำหนดจำนวนกราฟคือการปรึกษากับศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินความต้องการเฉพาะเจาะจงในเรื่องของ ขนาดและรูปทรงของคิ้วที่เหมาะสมกับใบหน้า เพื่อช่วยให้คนไข้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามมที่ต้องการ

สนใจปรึกษาทีมแพทย์สามารถนัดคิวเข้ามาปรึกษาคุณหมอเพื่อทำการประเมิน และออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคลได้เลยนะคะ


DHT Hair Clinic ปลูกผมโดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเส้นผม ได้รับอเมริกันบอร์ด (American Board of Hair Restoration Surgery), Fellowship Training Program ของสมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ (International Society of Hair Restoration Surgery, ISHRS)
.
โทรศัพท์นัดคิวปรึกษาได้ที่
Tel : 02 619 0351