เลเซอร์วาดแนวไรผม(Laser-Assisted Hairline Device) คืออะไร? สำคัญกับการปลูกผมอย่างไร

เครื่องมือเลเซอร์วาดแนวไรผมรุ่นแรก ถูกคิดค้นและประดิษฐ์โดยอาจารย์นพ. ดำเกิง ปฐมวาณิชย์ ร่วมกับแพทย์ชาวฮ่องกง Dr.Bertram Ng ในปี 2008 เพื่อช่วยให้การวาดแนวไรผมง่ายและสะดวกขึ้น ต่อมาในปี 2021 นพ.ภาสุร์ เปี่ยมพงศ์สานต์ ได้พัฒนาเครื่องวาดแนวผมรุ่นต่อมาให้มีประสิทธิภาพดีมากขึ้น (Hands – free Laser – Assisted Hairline Device)

การวาดแนวไรผมใหม่ ถือเป็นขั้นตอนแรกๆ ที่สำคัญเป็นอย่างมากในการปลูกผม เพราะแนวไรผมที่ขึ้นมาใหม่ต้องสวยงามและเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังต้องเหมาะกับใบหน้าของแต่ละบุคคล

เลเซอร์วาดแนวไรผมสำคัญอย่างไร? 

– สร้างความสมมาตรของแนวผมทั้งสองข้างได้เป็นอย่างดี 

– ทำให้การวาดแนวไรผมใหม่สะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับการวาดแบบเดิม 

ดังนั้นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรเลือกปลูกผมและประเมินการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น