อยากขนหน้าอกดก ปลูกเพิ่มได้นะรู้ยัง ?

การปลูกขนหน้าอก เป็นที่นิยมในชาวเอเชียตะวันออก เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เนื่องจากคนเอเชียตะวันออกมักไม่มีขนหน้าอก เหมือนเช่นผู้ชายชาวตะวันออก บางคนจึงต้องการ มีขนหน้าอก เพื่อเพิ่มความรู้สึกของความเป็นชาย ดังเช่นผู้ชายชาวยุโรปหรือตะวันออกกลาง

นอกจากนี้ใน ผู้ชายที่มีขนหน้าอกแต่มีจำนวนน้อย หรือบางมาก ๆ และต้องการมีขนหน้าอกที่หนาแน่นขึ้นกว่าเดิม ซึ่งในส่วนนี้สามารถปลูกเพิ่มเติมได้

การปลูกขนหน้าอกสามารถทำได้ โดยการย้ายรากผมจากศีรษะด้านหลังมาปลูกยังบริเวณหน้าอกที่ต้องการ ซึ่งสามารถทำได้ ทั้งสองเทคนิค คือ FUT (Follicular unit transplantation) และเทคนิค FUE (Follicular Unit Excision)