หลังจากปลูกผมแล้วสามารถทำสีผมได้หรือไม่ ?

คำตอบคือ “สามารถทำได้ตามปกติเลย” แต่ต้องหลังจากที่แผลปลูกผมได้ปิดสนิทดีแล้ว โดยปกติแล้วจะดีขึ้นประมาณ 1 เดือนขึ้นไป แต่ถ้าจะให้มั่นใจทางคุณหมอแนะนำให้ทำสีหลัง 3 เดือน
.
นอกจากจะย้อมสีผมได้แล้ว สามารถกัดสี ดัดผม หรือทำ treatment ต่าง ๆ ได้ตามปกติเลย