รู้หรือไม่ ? เครา ก็สามารถนำมาปลูกผมได้ !!

โดยทั่วไปแพทย์จะเลือกใช้ผมบริเวณท้ายทอยหรือด้านข้างของศีรษะในการปลูกผม แต่ในกรณีที่ผมบริเวณนั้นมีไม่เพียงพอ หรือไม่แข็งแรงพอ เราสามารถนำเส้นขนจากบริเวณอื่นมาปลูกร่วมกับผมจากบริเวณศีรษะได้ เช่น ขนเครา ขนหน้าอก เป็นต้น 

และหลักการในการปลูกผมด้วยขนเคราคือแพทย์จะเลือกใช้การย้ายเซลล์รากผมด้วยเทคนิค FUE ซึ่งเป็นการเจาะเอารากขนเคราออกมาและนำไปปลูกบริเวณที่เกิดปัญหาผมร่วง/ผมบาง เทคนิคนี้จะทำให้เกิดรอยแผลบริเวณเคราเป็นจุด ๆ เล็กน้อย 

ข้อดีของการปลูกผมด้วยขนเครา คือ ขนเคราสามารถยาวได้เหมือนเส้นผม เนื่องจากระยะการเจริญเติบโตของขนใกล้เคียงกับผมขนศีรษะ