ผมร่วง ขนาดไหนถึงเรียกว่าผิดปกติ

ต้องบอกก่อนว่าผมร่วงถือเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุก ๆ วัน เพราะเส้นผมของเรามีวงจรชีวิตที่ผลัดเปลี่ยนอยู่เสมอ และเมื่อเส้นผมเข้าสู่ระยะพักก็จะหลุดร่วงไปตามธรรมชาติ และก็ยังมีอีกหลายสาเหตุที่เกิดขึ้นได้เช่นกัน แต่ถ้าเกิดร่วงมากเกินไปอาจเป็นสัญญาณของอาการบางอย่างที่กำลังจะตามมาก็ได้ แล้วผมร่วงขนาดไหนถึงเรียกว่าผิดปกติ

สังเกตได้ดังนี้ 

– ผมร่วงแล้วไม่เกิดการงอกใหม่ 

– ผมร่วงเป็นหย่อม ๆ 

– ผมร่วงแล้วผมขึ้นใหม่เส้นเล็ก / บางลงกว่าเดิม 

– ผมร่วงประมาณมากกว่า 100 เส้นต่อวัน หรือ 200 เส้นในวันที่สระผม อาจเข้าข่ายผู้มีอาการผมร่วงผิดปกติ