ผมร่วงเป็นหย่อม คืออะไร?

ผมร่วงเป็นหย่อม (Alopecia Areata) มักจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพราะไม่มีสัญญาณเตือนทั้งสิ้น ไม่คัน ไม่ระคายเคือง แถมหนังศีรษะยังเป็นปกติอีก รู้ตัวอีกทีก็คือผมร่วงจนเห็นหนังศีรษะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผมร่วงเป็นหย่อมมีปัจจัยเสี่ยงจากอะไรได้บ้าง

1. ความเครียดสะสม อาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติได้

2. คนในครอบครัวเคยเป็นโรคนี้มาก่อน

3. อาจพบรวมกับโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวานประเภทที่ 1, โรคเกี่ยวกับไทรอยด์, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์, โรค SLE, โรคด่างขาว

แต่สาเหตุที่แน่ชัดนั้นในปัจจุบันยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจน ในทางพยาธิวิทยาจะพบมีการอักเสบที่รากผมใต้ผิวหนังในบริเวณที่เกิดผมร่วง

ผมร่วงเป็นหย่อมมีปัจจัยเสี่ยงจากอะไรได้บ้าง

– ผมร่วงเป็นวงขนาดประมาณเหรียญสิบ จะมีวงเดียว หรือหลายวงกระจายทั่วศีรษะ

– บริเวณผมร่วงจะไม่แดง ไม่มีขุย จะเหมือนลักษณะศีรษะปกติ อาจมีอาการคันร่วมด้วยเล็กน้อย

– อาจจะมีผมร่วงบริเวณอื่นร่วมด้วย เช่น หนวด เครา จอน หรือขนในส่วนอื่น ๆ

– บริเวณรอบ ๆ หย่อมผมที่ร่วงไป มีลักษณะเป็นตอสั้น