ทำความรู้จัก! การปลูกผมแบบ FUE ที่ DHT Clinic

FUE หรือ Follicular Unit Excision เป็นวิธีการย้ายรากผมโดยไม่ต้องตัดหนังศีรษะ โดยจะใช้เครื่องมือขนาด 0.8 – 1.0 มม. เจาะรูเส้นผมทีละรู ลงลึกถึงเซลล์รากผม จากนั้นใช้คีมปลายแหลมดึงเซลล์รากผมออกมาจากหนังศีรษะ, หลีกเลี่ยงการมีแผลเป็นแนวยาว, สามารถย้ายเส้นผมจากบริเวณศีรษะ หนวด ขนตามตัว มาปลูกผมบริเวณที่มีปัญหาได้ และเจ็บน้อยกว่า แผลหายได้เร็วกว่าการผ่าตัดปลูกมผแบบ FUT (Follicular Unit Transplantation)