การสักหนังศีรษะกลบรอยแผลเป็น คืออะไร ?

Scalp MicroPigmentation (SMP) หรือรู้จักกันในชื่อ “การสักศีรษะ” โดยใช้เครื่องมือเข็มและสีที่ผลิตมาสำหรับการสักบนหนังศีรษะโดยเฉพาะ *ซึ่งเข็มที่ใช้ในการสักจะใช้เพียงครั้งเดียวและทิ้ง ไม่มีการนำกลับมาใช้ซ้ำ 

สำหรับวิธีการสัก แพทย์จะทำการฝังสีลงบนหนังศีรษะ เป็นจุดเล็กหลาย ๆ จุดเพื่อเลียนแบบรากผม ทำให้มองดูคล้ายกับตอผมจริง ๆ ตามธรรมชาติ สีที่ทำการสักลงไปนั้น จะสามารถคงทน ติดอยู่บนหนังศีรษะได้นานประมาณ 2 – 5 ปี  *หากสีจางลงจะต้องกลับมาสักศีรษะเพิ่มเติม 

สามารถสักในกรณีไหนได้บ้าง ? 

1. สามารถทำได้ในผู้ที่มีแผลเป็นบริเวณศีรษะด้านหลัง ที่เกิดจากการย้ายรากผมออกไปเพื่อทำการปลูกผม ทั้งเทคนิค FUT และ FUE 

2. สำหรับผู้ที่มีผมบางหรือสักทั่วหนังศีรษะได้