การปลูกผมแบบ #FUT เทคนนิคการปลูกผมที่ต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีขั้นตอนอย่างไร?

การปลูกผมแบบ FUT หรือการปลูกผมด้วยวิธีตัด เป็นการผ่าตัดเอาชิ้นหนังศีรษะบริเวณท้ายทอยหรือด้านข้างศีรษะมาใช้ ซึ่งขั้นตอนการปลูกผมแบบ FUT มีข้อดีหลายอย่างที่เหมาะสมกับคนที่คิดจะเริ่มปลูกผมหรือคนที่มี #ปัญหาผมร่วงจำนวนมาก

เพราะการปลูกผมแบบ FUT เป็นวิธีที่ได้จำนวนเส้นผมที่นำมาปลูกมากที่สุด ซึ่งแพทย์จะทำการตัดหนังศีรษะที่จะใช้ปลูกผมออกมาแบ่งเป็นชิ้นและนำมาตัดแยกให้เป็นกราฟ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อลดความเสียหายของรากผม จึงเป็นการตัดหนังศีรษะและได้ผลลัพธ์ของจำนวนเส้นผมมากที่สุด 

โดยทาง DHT Hair Clinic คุณหมอจะใช้เทคนิคพิเศษที่เรียกว่า #OpenTechnique ทำให้อัตราการสูญเสียรากผมมีน้อยมาก เทคนิคนี้ถูกคิดค้นและพัฒนาโดย “นพ. ดำเกิง ปฐมวาณิชย์” และมีการยอมรับอย่างแพร่หลาย เป็นเทคนิคที่จำเป็นต้องใช้ฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์เป็นอย่างมาก

อีกทั้งการผ่าตัดด้วยวิธีนี้ยังใช้เวลาในการผ่าตัดน้อยกว่า คนที่ไม่ชอบการผ่าตัดหรือผ่าตัดปลูกผมครั้งแรกแล้วรู้สึกประหม่าที่จะต้องใช้เวลานานจนเกินไปในการผ่าตัด ควรจะเลือกใช้วิธีนี้เพราะรวดเร็วและได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจอย่างมากเช่นกัน